Funkcionālā programmēšana

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

Funkcionālā programmēšana

Funkcionālā programmēšana nozīmē programmas veidošanu kā matemātisku funkciju, kas no ieejas datiem iegūst izejas datus. Šo funkciju savukārt definē izsaucot citas funkcijas, utt. līdz esam nonākuši līdz pamatfunkcijām, kas ir pašas valodas sastāvdaļa. No imperatīvās programmēšanas funkcijām tas atšķiras ar iespējami nelielu blakusefektu lietošanu, piemēram, funkcionālajā programmēšanā nemēdz lietot piešķiršanas operācijas, lai mainīgajos kopētu jaunas vērtības. Vissenāko funkcionālo valodu LISP un tās dialektu Scheme (sk. [Scheme]) joprojām lieto praksē, it īpaši tekstu apstrādē un mākslīgajā intelektā. Ir zināmi, piemēram, Interneta roboti jeb zirnekļi (programmas, kuras automātiski izvelk informāciju no Web lapām), kas programmētas LISPā. Valoda ML (sk. [ML]) ir interesanta galvenokārt ar detalizēti izstrādāto funkciju tipu sistēmu. Web programmēšanā interesants jaunievedums ir klienta puses animāciju valoda Curl, sk. [Curl]. Viens no tās autoriem ir Web pamatlicējs T. B. Lee. 

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 13:53
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation