Programmēšanas valodu teorija

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

Programmēšanas valodu teorija

Web'a tehnoloģijas neizbēgami noved pie iepazīšanās ar daudzām programmēšanas un informācijas marķēšanas valodām, ar to savstarpējo integrāciju kā arī vajadzību izvēlēties vienu alternatīvu no vairākām. Lai orientētos dažādo programmēšanas valodu saimē, var aplūkot dažādas īpašības, kuras tām var būt kopīgas vai atšķirties. 

Programmēšanas valodu teorija apraksta vispārīgas metodes kā definēt valodām

  • Sintaksi (t.i. kā atšķirt pareizas konstrukcijas konkrētā valodā no nepareizām)
  • Semantiku - konkrēto sintakses konstrukciju nozīmi vai iespēju to izpildīt
  • Pragmatiku - kā vislabāk izmantot konkrētās valodas iespējas, lai risinātu noteiktus praktiskus uzdevumus (piemēram, vai labāk konkrētajā situācijā lietot rekursiju vai ciklus ar dinamisko programmēšanu). 

Literatūra

[Cpp]
C++
[CSharp]
C Sharp Help
[Curl]
Curl Surge
[FLogic]
F-Logic
[ML]
Standard ML
[Pascal]
Free Pascal
[Perl]
Perl
[PHP]
PHP mājaslapa
[Prolog]
Prolog
[SunCert]
Javas sertifikācija
[Unicode]
Unikoda mājaslapa
[VBScript]
VBScript reference
[XSLT]
XSLT specifikācija
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 13:32
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation