Dažas citas pieejas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Dažas citas pieejas

Parsētāju virzītas valodas ir specializēti līdzekļi noteiktā sintaksē rakstītu datu apstrādei. Tajās parsētāja noteiktā secībā tiek iedarbināti apstrādes šabloni, kurus parasti programmē imperatīvi. Programmētāja darbs galvenokārt aprobežojas ar ieejas datu sintakses un apstrādes šablonu definēšanu. Kompilatorģeneratoru rīku komplekts Lex/Yacc ļauj būvēt efektīvus kompilatorus citām programmēšanas valodām (sk. [Lex_Yacc]). Tā kā Web informāciju parasti apraksta kādā XML savietojamā formātā, nevis ar patvaļīgu sintaksi, tad šādas informācijas apstrādei daudz efektīvāka un ērtāka valoda ir XSLT (sk. [XSLT]). 

CSS, SVG animācijas, Maven būvēšanas rīki u.c. izmanto deklaratīvu programmēšanu, t.i. programmētājs definē dažas vērtības, kuras atšķiras no noklusētajām un šīs deklarācijas vēlākajā apstrādē tiek ņemtas vērā. Deklaratīvai programmēšanai ir būtiski, lai būtu definēta "noklusētā apstrādes secība", un jaunas deklarācijas ir jāraksta vienīgi tad, ja kādi parametri nesakrīt ar noklusēto vērtību. 

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 14:01
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation