Galvenās programmēšanas paradigmas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

Galvenās programmēšanas paradigmas

Programmēšanas valodas var iedalīt vairākās saimēs, kuras apvieno savā starpā radniecīgas valodas. Parasti izstrādātājam, kurš apguvis vienu no attiecīgās saimes valodām, ir viegli pāriet uz līdzīgu valodu. Turpretī programmēšanas paradigmas maiņa var radīt lielākas grūtības. Galvenās programmēšanas paradigmas ir sekojošas:

  • Asembleru valodas
  • Imperatīvā programmēšana - gan ar stipro tipizāciju (Pascal, C++, Java, C#, u.c.), gan vājo tipizāciju (dažādas skriptu valodas, piemēram, JavaScript, PHP, VBScript, Perl u.c.)
  • Funkcionālā programmēšana (LISP/Scheme, ML, Curl u.c.)
  • Loģiskā programmēšana (Prolog, F-Logic)
  • Citas paradigmas, piemēram, parsētāju virzītas valodas (lex & yacc, XSLT)

Asembleru valodas ir vēsturiski vissenākās, bet Web'a tehnoloģijās tās tieši neizmanto. Tajās mēdz būt programmētas operētājsistēmas īpašības, kur vajadzīga precīza kontrole pār aparatūru, iekārtu draiveri, tās kalpo koda veidošanai konkrētas platformas aparatūras līmenī. Web'a programmētāji šos risinājumus var izmantot netieši (tīkla aparatūras saskarnes un citu iekārtu draiveri).

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 13:41
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation