Piemēri

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

Piemēri

  1. Uzrakstīt regulāru izteiksmi, kas apraksta visus stringus, kuri satur tieši vienu simbolu "@" ('at' simbols).
  2. Uzrakstīt regulāru izteiksmi, kas apraksta visus stringus, kuri satur ne vairāk kā trīs simbolus "." (punkts).
  3. Uzrakstīt regulāru izteiksmi, kas apraksta visus stringus, kuri sastāv tikai no cipariem un satur katru no tiem vismaz vienreiz.
  4. Uzrakstīt regulāru izteiksmi, kas apraksta visus stringus, kuri nevienā vietā nesatur divus simbolus "/" no vietas.
  5. Uzrakstīt regulāru izteiksmi, kas apraksta visus veselos skaitļus no 0 līdz 65535.
  6. MySQL komandrindā ierakstīt SELECT pieprasījumu, kurš izmanto regulāras izteiksmes. Regulāru izteiksmju īpatnības MySQL gadījumā izskaidrotas te: [MySQLregex]. Piemēram, tabulā module meklējam ierakstus, kuros tabulas lauks nosaukums satur divus patskaņus no vietas: 
mysql> select id,nosaukums from module
    -> where nosaukums regexp "[aeiou][aeiou]";
+-----+------------------------------+
| id  | nosaukums                    |
+-----+------------------------------+
|   2 | Audi                         |
|  14 | Segaudu orgānu sistēma       |
|  33 | Stereometrija                |
|  30 | Nevienādību sistēmas         |
|  29 | Lineāru vienādojumu sistēmas |
+-----+------------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 11:53
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation