Regulāras izteiksmes

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Regulāras izteiksmes

Regulārās izteiksmes jeb šabloni (<em>regular expressions</em>, <em>patterns</em>) ir īpašā sintaksē pierakstīti likumi, kuri apraksta datoram viegli atpazīstamas stringu grupas, kuras var atrast un īpaši apstrādāt. Regulārajām izteiksmēm ir šādi galvenie lietojumi: salīdzināšana ar šablonu (pattern matching), šablona meklēšana (pattern search) un šablona aizvietošana (pattern substitution). Ar regulārajām izteiksmēm iegūtie risinājumi ir efektīvi, jo parasti balstās uz labi izpētītiem galīgu automātu (finite state automata) algoritmiem.

Interese par regulārām izteiksmēm un galīgiem automātiem (finite state acceptors) - vienkāršām algoritmiskām ierīcēm, kuras var apstrādāt regulāras izteiksmes - parādījās reizē ar programmēšanas valodām un nepieciešamību apstrādāt programmu tekstus ar citām programmām (kompilatoriem, interpretatoriem).

Regulārās izteiksmes labi pazīst vairums UNIX lietotāju (komandas grep, egrep, skriptu valodas awk, Perl, Python). Microsoft rīki tās vispārīgā veidā sākuši atbalstīt nesen, piemēram, IE5.5 paredz JavaScript, kurā ir Perl stila regulārās izteiksmes. (Salīdzinājumam: Microsoft Word teksta meklēšanas un aizvietošanas iespēja "use wildcards" darbojas īpatnējākā sintaksē, un to ērti lietot tikai vienkāršākajos gadījumos.) Regulāras izteiksmes Perl sintaksē ir kļuvušas par universālu līdzekli tekstveida datu apstrādei.

Literatūra

[GNUregex]
Regulāru izteiksmju sintakses apraksts gnu.regex vietnē
[JDKregex]
Regulāru izteiksmju sintakses apraksts JDK1.4 dokumentācijā
[MySQLregex]
Regulāras izteiksmes MySQL pieprasījumos
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 11:13
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation