Simboli un simbolu kopas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Simboli un simbolu kopas

Atsevišķus simbolus regulārās izteiksmēs apzīmē vai nu viņi paši (burti, cipari, dažas pieturzīmes), vai arī tiem priekšā liek apgriezto daļsvītru (backslash), ja bez daļsvītras (unescaped) simbols ir ar kādu īpašu nozīmi. 

a b ... z A B ... Z 0 ... 9
! # & _ = - < > " ' , \n \t
\@ \$ \% \^ \* \$ \+ \? \.
\( \) \{ \} \[ \]

Simbolu grupas liek kvadrātiekavās, atdala ar izvēles simbolu "|", vai arī izmanto kādu specapzīmējumu.

 • [aeiou] - patvaļīgs patskanis, tas pats, kas (a|e|i|o|u)
 • [a-zA-Z0-9>a-zA-Z0-9] - patvaļīgs burts vai cipars
 • [^">^] - patvaļīgs simbols, izņemot " (pēdiņu)
 • . - patvaļīgs simbols, izņemot rindas pārnesumu
  n (multiline stringa gadījumā - arī ieskaitot rindas pārnesumu

 • s - atstarpe,
  t,
  n,
  f,
  r

 • S - patvaļīgs simbols, kurš nav no kopas
  s

 • w - tas pats, kas [_0-9A-Za-z>_0-9A-Za-z]

 • d - cipars, tas pats, kas [0-9>0-9]
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 11:16
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation