Fonti

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Fonti

Aplikācijas dizaina pamatā ir formas un izvietojums, tomēr fonti un krāsas veido lielu daļu no kopiespaida un noskaņas. Fonta izmērs ne vienmēr viennozīmīgi raksturo subjektīvo burtu lieluma sajūtu. Labi lasāmi vismazākajos izmēros ir g.k. bezserifu fonti. Tālāk seko serifu un fiksētā platuma fonti un visbeidzot "kursīva" un "fantāzijas" fonti. Par serifiem sauc nelielus, īpatnējus paplašinājumus burtu taisno elementu galos - sk. zīmējumu:

#pic("CSS_Serif.gif", "150") Attēls: Lielais burts "A" ar serifiem un bez tiem

Arī ļoti lieliem izmēriem bezserifu fonti ir ieteicamākie. Savukārt drukātos tekstos vislabāk izskatās serifu fonti - paplašinātās burtu "kājiņas" ne vien atviegloja teksta salikšanu mehāniskajās spiestuvēs, bet arī atvieglo acs darbu, ar mazāku piepūli slīdot pa teksta rindām. Savukārt uz datora ekrāna ir jūtami mazāka izšķirtspēja un tad paplašinātās kājiņas var uzzīmēt tikai aptuveni (mazus līkumiņus var attēlot ar t.s. "anti-aliasing" metodi). Tādēļ visvieglāk lasāmie ir bezserifu fonti savas vienkāršākās ģeometriskās uzbūves dēļ.

#pic("CSS_FontSizes.gif", "450") Attēls: Fontu lasāmības salīdzinājums

Fontu paraugi

Bibliogrāfija

  1. http://www.microsoft.com/typography/tools/fttff.aspx
  2. http://ilovetypography.com/2007/08/26/who-shot-the-serif-typography-terms/
  3. http://www.arts-letters.com/bossfont/about_type.html

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-19 17:49
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation