'id' un 'class' atribūti

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

'id' un 'class' atribūti

HTML dokumentos ir birkas. CSS var piesaistīt konkrētām birkām kā arī īpašiem HTML atribūtiem (tos var piesaistīt visiem redzamajiem HTML elementiem) - ID un CLASS. Aplūkosim, piemēram, CSS dokumentu ar šādiem selektoriem: 

p { ... }
#id17 { ... }
.myclass { ... }
p.anotherclass { ... }
p em { ... }
h1, h2, h3 { ... }

 Šajā piemērā "myclass" ir class atribūta vērtība, tā var attiekties uz jebkuru elementu. Savukārt "anotherclass" stils attieksies tikai uz teksta rindkopām, t.i. p elementiem. Savukārt "id17" ir id atribūta vērtība - konkrēta "id" vērtība konkrētā dokumentā var būt sastopama ne vairāk kā vienreiz (citādi rodas validācijas kļūda). 

Stila definīcijas attiecas uz visu elementu un tiek mantotas (izņemot dažas bloku īpašības), piemēram, body { color: red; } nozīmē visa dokumenta teksta krāsa ir sarkana, izņemot tās vietas, kur to nepārdefinē kāds iekļauts elements. 

Elements + klase kā selektors

HTML valodā ir ierobežots skaits elementu, turklāt lietotājam var rasties vēlēšanās tā paša tipa elementiem pievienot dažādas stila īpašības. Šādos gadījumos HTML elementiem, uz kuriem attiecas stila deklarācijas, pievieno class atribūtu:

<birka  class="klase "> 
    ... elementa saturs ... 
</birka>

Piemēram, ja vēlamies attēlot rindkopas no klases warning ar sarkaniem burtiem, bet citas rindkopas - noklusētajā krāsā, tad rakstām:

p.warning { color: red }
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-19 17:41
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation