Prezentācijas marķējuma trūkumi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Prezentācijas marķējuma trūkumi

Gan ar dažādiem rīkiem ģenerētā, gan ar roku rakstītā HTML'ā bieži mēdz būt sastopamas nevēlamas CSS "alternatīvas". Šādu paņēmienu galvenais trūkums ir neefektivitāte - ja nelieto CSS, tad teksta izskata izmaiņas konstrukcijas ļoti bieži jāatkārto; tās ir grūti mainīt jau gatavos dokumentos (jālieto nedroši teksta aizvietošanas paņēmieni, piemēram, "Find/Replace"). CSS turpretī ļauj stila īpašības nodefinēt tikai vienreiz visam dokumentam vai daudzu dokumentu grupai; visas izmaiņas CSS dokumentā nekavējoties atspoguļosies visos dokumentos, kuri šo stilu lieto. Aplūkosim dažus nevēlamus teksta marķēšanas paradumus, ko var aizstāt ar CSS:

  • Atkāpju veidošana sarakstot vajadzīgajās vietās   simboliem ("nbsp" jeb simbols U+00A0 ir tukšums bez rindas pārnesuma). Vienkāršāk un īsāk ir definēt atkāpi vai balto maliņu ar CSS īpašībām text-indent vai margin, kuras izklāstīsim turpmāk tekstā.
    • Izcēlumu apzīmēšana ar font elementiem, kuros definēti vēlamie fontu tipi, krāsas un izmēri. Izceltām rindkopām un citiem teksta gabaliem ir pareizi lietot "semantiskus" class atribūtus, kuriem pēc vajadzības piesaista tāda vai cita izskata fontu.
    • Ja autoru neapmierina elementa h1
    izskats, tad nereti mēdz lietot citu elementu, piemēram, h2, lai gan patiesībā ir runa par 1. līmeņa virsrakstiem. Pareizāk šajās situācijās būtu turpināt lietot "h1" virsrakstus ("h2" pataupot apakšvirsrakstiem), toties izmainīt "h1" un "h2" stilu tā, lai tas atbilstu autora vēlmēm, piemēram, lai virsrakstu burti nebūtu pārāk lieli.
  • HTML autori vizuālu efektu iegūšanai mēdz izmantot eksotiskus elementus, piemēram, elementu blockquote, lai izveidotu rindkopu ar palielinātu atkāpi. (Šo elementu būtu pareizi izmantot vienīgi citātu apzīmēšanai.) Šādās situācijās ir pareizi lietot "div" elementu ar atbilstošu klases apzīmējumu.
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-19 17:38
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation