Vienkārši selektori

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

Vienkārši selektori

CSS sintakse; selektori

Konkrētas stila īpašības (fontus, krāsas, atkāpes) parasti pievieno kādai HTML elementu grupai dokumentā. Šādas grupas sauc par selektoriem. Katram selektoram mēs rakstām figūriekavu pāri, kurā norādam stila īpašību un to atbilstošo vērtību pārus, kurus atdala ar semikoliem. CSS deklarācijas var norādīt HTML dokumenta style elementā:
<html>
<head>
<style>
selectorA {
    attr1 : val1 ;
    attr2 : val2 ;
    ...
}
selectorB {
    attrB1 : val2 ;
}
</style>
<title>Virsraksts</title>
</head>
<body>
...
</body>
</html>
Aizverošo birku </style> nekādā ziņā nedrīkst aizmirst, citādi visu turpmāko HTML tekstu pārlūkprogramma uzskatīs par (nepareizu) CSS un ignorēs. Aplūkosim tipiskākos selektorus un CSS lietošanas paraugus.

HTML elementi kā selektori

Ja vēlamies, lai viss dokuments iegūtu konkrētas īpašības, piemēram, lai viss teksts tajā būtu drukāts ar ziliem burtiem, tad CSS īpašību lietojam body elementam:
body { color: blue; }
Ja gribam, lai visus virsrakstus h1, ..., h6 pārlūkprogramma rakstītu nevis trekniem burtiem (font-weight: bold), kas parasti notiek saskaņā ar noklusētajām stila īpašībām, tad rakstām:
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { font-weight: normal; }

Virsraksts un rindkopa bez CSS

Virsraksts un rindkopa ar CSS

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-19 17:39
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation