Datubāzu normalizācija

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

Datubāzu normalizācija

Tabulas ikvienam pietiekami sarežģītam uzdevumam, protams, varētu definēt dažnedažādos veidos. Datubāzu tabulu veidošanā ir izveidojušies vairāki principi, lai ar tām būtu pēc iespējas vieglāk strādāt. Šo principu ieviešanu sauc par datubāzu normalizāciju. Ir izstrādātas secīgas stadijas, kā ieviest normalizācijas principus: 

Pirmā normālforma

Entīte (tabula) ir pirmajā normālformā, ja visi tās atribūti ir parasti mainīgie (nevis masīvi). Ja rodas nepieciešamība pēc masīvveida atribūtiem, tad tāda atribūta vietā jāveido jauna tabula un esošajā tabulā jāliek attiecīga ārējā atslēga. 

Otrā normālforma

Entīte ir otrajā normālformā, ja tā ir pirmajā normālformā un tās ikviens atribūts ir atkarīgs no šīs entītes unikālā identifikatora (primārās atslēgas). 

Trešā normālforma

Entīte ir trešajā normālformā, ja tā ir otrajā normālformā un neviens tās neidentificējošs atribūts nav atkarīgs no cita neidentificējoša atribūta. 

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 15:26
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation