Relāciju datubāzes

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Relāciju datubāzes

Kopš seniem laikiem pazīstamas dažādas datubāzu sistēmas, kas organizētas pēc dažādiem principiem. 60-tajos gados situācija šajā nozarē bija ļoti sarežģīta - tika ieviesti hierarhiskie, tīklu, utml. datubāzu modeļi. Vēsturisku pārskatu par datubāzu attīstību sk. WDVLdb.

IBM pārstāvis E. F. Codd ap 1970. gadu ierosināja visu to aizstāt ar relācijām. Relācijas ir starp dažādu kopu elementiem. Kopas jeb entītes (database entities) tiek reprezentētas ar datubāzu tabulām (database tables), kuras sastāv no rakstiem. Katrā rakstā ir vieni un tie paši lauki. Viens raksts ir viena entītes elements jeb instance, jeb konkrētais iemiesojums. Katram laukam fiksēts tips. Attiecības starp kopu elementiem īsteno īpaša veida lauki, kurus sauc par primārajām atslēgām (primary keys) un ārējām atslēgām (foreign keys).

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 15:18
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation