Klienta puses formas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

Klienta puses formas

Formu validācija

JavaScript bieži izmanto formu validācijai - ar to var atcelt formas nosūtīšanu, ja ir acīmredzami nepareizi aizpildīti formas lauki. Validācija klienta pusē var padarīt formas aizpildīšanu ātrāku un ērtāku, bet tā neaizstāj vajadzību validēt formas datus arī servera pusē. Sk. vienkāršu formas validācijas piemēru. 

<script>
function validate(ff) {
if (ff.elements\[0\].value.length == 0) {
alert("Lauciņš ir tukšs");
return false;
}
else { return true; }
}
</script>
<form name="f"
action="http://localhost/cgi-bin/script.cgi"
onSubmit="validate(this);"
method="GET">
<input type="text" name="t"><input type="submit" value="Submit">
</form>

Sarežģītākus piemērus var izveidot, izmantojot Regulāras izteiksmes

#pic("Events_MatchingTool.jpg", "300") Attēls: Mehāniskas validācijas ierīces

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 13:07
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation