Vilkšanas notikumi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

Vilkšanas notikumi

HTML objekti var reaģēt uz peles vilkšanas darbībām. Tos var izmantot, lai pārvietotu objektus, kā arī lai iekopētu vajadzīgajos mērķa objektos datus, veidojot ērtus lietotāja interfeisus (sk. [MSDN_DragDrop]). event.dataTransfer.effectAllowed un event.dataTransfer.dropEffect izmanto, lai izveidotu klienta sistēmā pierastus drag/copy, drag/move, utml. kursorus.

Dinamisks koks

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 13:05
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation