Peļu notikumi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

Peļu notikumi

 • onclick - Kreisā (vai noklusētā) peles poga tika noklikšķināta
 • onmouseover - Peles kursors ienāca lappuses elementā
 • onmouseout - Peles kursors izgāja no lappuses elementa
 • onmousedown
 • onmouseup

  Kā skriptu piesaistīt notikumam

 • Izveidot atsevišķu SCRIPT elementu katrai notikuma apstrādes procedūrai.
 • Pierakstīt notikuma f-jas izsaukumu objekta HTML birkā
 • Iekļaut visu skriptu objekta HTML birkā
 • Nosaukt procedūru ObjectName_Event (tikai VBScript)

  Dinamisks koks

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 13:02
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation