Formu saskarnes uzvedība

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Formu saskarnes uzvedība

Nereti klienta saskarnes loģika prasa, lai daži formas lauki vai nu vispār nepiedalītos formā (bet būtu redzami), citreiz to vērtībām ir jābūt tādām, kuras nevar izmainīt. Pirmo gadījumu sauc par "atspējotiem formu laukiem" (disabled form fields); otro - par "laukiem lasīšanas režīmā" (read-only fields).

Šim nolūkam, visiem formu laukiem ir paredzēti atribūti disabled un readonly. Ja šo atribūtu vērtības ir true, tad iestājas atbilstošā uzvedība. Savukārt, vērtība false pārtrauc šo uzvedību. Tam ir nozīme galvenokārt, rakstot klienta puses skriptus. Piemēram, var gadīties, ka noteiktā veidā aizpildīts viens lauks nozīmē, ka ir kāds cits lauks, kurš jāatspējo vai jāaizliedz mainīt tā vērtība.

Lai lietotājam būtu vieglāk trāpīt formu lauciņos, ir paredzēts label elements, kurš ir uzraksts vai attēls, kuru var piesaistīt konkrētam formas laukam. Piemēram, zemāk minētajā piemērā, lietotājam uzklikšķinot uz uzraksta "Uzraksts", klaviatūras fokuss pārcelsies uz teksta ievades lauku "MansTeksts":

<label for="MansTeksts">Uzraksts</label>
<input type="text" name="MansTeksts" id="MansTeksts" size="10" maxlength="10">  

Pievērsiet uzmanību, ka teksta ievades laukam tagad ir arī atribūts id. No formas nosūtīšanas viedokļa tas nav vajadzīgs, bet label to izmanto. Labs programmēšanas stils prasa, lai id un name atribūti sakristu. (Lai gan XHTML sintakse uzliek mazāk ierobežojumu name atribūtiem - tajos var pat lietot latviešu burtus.)

Formām, kurās ir daudz lauku, ir svarīgi aprakstīt arī šo lauku iziešanas secību, ja lietotājs spiež [Tab] pogu. Formas aizpildīšanas loģiskā secība ne vienmēr sakritīs ar to secību, kādā formas lauki ir aprakstīti HTML izejas tekstā. Tādās situācijās lieto tabindex atribūtu. Šim atribūtam ir atļauta jebkura vērtība no 0 līdz 32767 - tas norāda lauku apgaitu ar [Tab] atribūta tabindex pieaugšanas secībā. Ja formas elementa tabindex ir 0, vai nav definēts, šo elementu apmeklēs pēc visiem tiem elementiem, kuru tabindex ir pozitīvs.

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 14:20
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation