HTML formas un navigācija

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

HTML formas un navigācija

Ar HTML var aprakstīt gan statiskus dokumentus, kā to redzējām iepriekšējā nodaļā, gan arī hipertekstu, iespēju pārvietoties starp dokumentiem, nosūtīt formu datus un saņemt pretī atbildes, utml. HTML dokumenti parasti izmanto minētās hiperteksta iespējas, lai veidotu saites ar citiem dokumentiem. Mehānismus, lai varētu pārvietoties starp dokumentiem sauc par navigāciju. 

HTML piedāvā arī grafiskās lietotāja saskarnes komponentus. Tie parasti ir vienkāršāki, salīdzinot ar Java Swing, Delphi, Visual Basic utml. aplikācijās izmantotajiem komponentiem, bet tos var paplašināt, lietojot DHTML iespējas. Formu izmantošana HTML dokumentos gandrīz vienmēr ir saistīta ar šo formu apstrādi ar servera puses programmām.

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 13:16
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation