Izvēļu saraksti formās

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

Izvēļu saraksti formās

Sarakstus veido ar HTML elementiem select un option
Izvēlēties 1 pareizo atbildi:
<select name="answer">
  <option value="Y">Jā</option>
  <option value="N" selected="true">Nē</option>
</select><br />
Atzīmēt derīgos variantus:
<select name="fuzzy_answer" multiple="true" size="4">
  <option value="0">Nē</option>
  <option value="1">Maz ticams</option>
  <option value="2">Iespējams</option>
  <option value="3">Droši vien</option>
  <option value="4">Jā</option>
</select>
Ja ir norādīts atribūts multiple, tad var izvēlēties vairākas vērtības. Parasti to lieto kopā ar atribūtu size, kurš norāda, cik no saraksta elementiem ir vienlaikus redzami. Atribūts selected norāda, ka attiecīgais saraksta elements ir izvēlēts formas ielādes brīdī.

Formu dizainu apgrūtina fakts, ka nav iespējams definēt izvēlnes lauka platumu (līdzīgi, kā size to dara ar teksta lauciņiem); saraksta platums vienmēr sakrīt ar platāko elementu. Var mēģināt iespraust &nbsp; - t.i. tukšumus, lai konkrētai ekrāna izšķirtspējai panāktu vēlamo saraksta lodziņa platumu.

#svnlink("demos/Forms_Select.html", "Piemērs: Izvēļu saraksti formās")

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 13:46
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation