Formu nosūtīšana serverim

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Formu nosūtīšana serverim

HTTP protokols paredz 2 nosūtīšanas metodes "GET" un "POST". "GET" metode piekabina lauku vērtības nosūtāmajam URLam, turpretī metode "POST" sūta formas laukus īpašos HTTP protokola hederos, tā ka URLā nekādi lauki nav redzami. GET metodes priekšrocība ir iespēja nosūtīt formas datus ar URL, arī neizveidojot pašu formu. Piemēram, šāds URL: 

http://www.google.com/search?q=%D0%F2ukurs&hl=lv

 ir ekvivalents Google meklēšanas servisā ierakstītam atslēgvārdam "Šņukurs".

Savukārt POST metode ļauj nosūtīt daudz lielākas HTML formas (jo GET metodi ierobežo apstāklis, ka URLu garums ir ierobežots - vairāk kā 2 kilobaitus liels URL nedarbosies visās situācijās). POST metode ir labāks risinājums arī tajos gadījumos, kad formā jānosūta paroles, kredītkaršu numuri, utml., jo tie, lai arī nešifrēšanas gadījumā ir redzami uzmanīgam TCP/IP datu plūsmas vērotājam, vismaz nav pilnīgi atklātā formā rakstīti pieprasītajā URL adresē. 

Katram formas laukam ir savs vārds. Tomēr nosūtāmajā formā lauku vārdi var arī sakrist. select ar atribūtu multiple un izvēles rūtiņas (checkbox) ir raksturīgākie gadījumi, kad mēdz sakrist lauku vārdi - tas notiek arvien tad, kad lietotājs ir izvēlējies vairākus elementus no saraksta vai ieķeksējis vairākas rūtiņas, kurām ir tas pats formas vārds, bet dažādas vērtības. Šīs situācijas servera puses Web aplikācijai ir jāpamana un pareizi jāapstrādā.

<form action="http://localhost/php/printform.php" method="GET">
Teksta lauks: <input type="text" name="lauks_text"><br />
Paroles lauks: <input type="password" name="lauks_password"><br />
Izvēlne: <select name="lauks_combo">
<option value="aaa">aaa</option>
<option value="bbb">bbb</option>
</select><br />
Radiopogas - 1: <input type="radio" name="lauks_radio"> &nbsp;&nbsp;
2: <input type="radio" name="lauks_radio"><br />
Izvēles rūtiņa <input type="checkbox" name="lauks_checkbox"><br />
Teksta laukums: <textarea width="50" height="4">
</textarea><br />
<input type="submit" name="nosuutiit">
</form>

Formas paraugs

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 14:24
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation