Teksta ievade formās

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

Teksta ievade formās

Teksta ievadei izmanto elementus text, password, textarea

<input type="text" name="vards" 
value="sākumvērtība" size="10" maxlength="10">  

<input type="password" name="parole" size="10" maxlength="10">

<textarea name="f_textarea" id="f_textarea" rows="4" cols="50"> sākumteksts </textarea>

Teksta lodziņš domāts vienas teksta rindas ievadīšanai. Atribūts size norāda cik liels formā izskatās šis lodziņš, bet atribūts maxlength norāda, cik daudz simbolus tajā fiziski var ierakstīt. Dizaina norāde: Ja vēlaties, lai lodziņa platums precīzi sakristu ar tajā ievadāmā teksta maksimālo garumu, uzstādiet vienādas size un maxlength vērtības un monospace (piemēram, Courier New) fontus, kur visi burti ir vienādā platumā. Atribūts value norāda teksta lodziņa sākotnējo vērtību.

Paroles lodziņš ir līdzīgs teksta lodziņam, tikai tur ievadītā teksta vietā redzamas zvaigznītes. Tas tomēr nenozīmē, ka paroles vērtības HTTP protokols nodod kaut kādā īpašā veidā. Tās tāpat kā citi formu lauciņi tiek pārraidīts ar TCP/IP protokolu atklātā tekstā (vai tiek iekodētas ar ļoti vienkāršo Base64 kodējumu). Ja vēlaties nodrošināties pret iespēju paroli noklausīties TCP/IP plūsmas vērotājiem (sniffers), lietojiet SSL un HTTPS protokolus.

Daudzrindu teksta ievadei noder HTML elements textarea. Tam var norādīt izmērus - rindas un kolonnas. Ja ierakstītā teksta daudzums izrādās lielāks, parādās ritjoslas (scrollbars). Sākumvērtību jāraksta starp atverošo un aizverošo textarea birku; šim elementam tādēļ nav atribūta value.

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 13:39
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation