2D grafika un SVG

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

2D grafika un SVG

Web lapās mēdz izmantot attēlus un teksta pozicionēšanas līdzekļus. Ar to parasti nodarbojas Web dizaina speciālisti, kuri bieži ir mākslas nevis informātikas cilvēki. Neraugoties uz šo darba dalīšanu, Web izstrādātājiem būtu jāpārzina datorgrafikas pamatiespējas, it īpaši tad, ja lapas dizains vai attēla saturs mainās atkarībā no Web aplikācijas loģikas - šajos gadījumos grafika jāveido dinamiski, iespējams, ņemot vērā Web dizainera izveidoto šablonu. 

Bibliogrāfija

Adobe linki par SVG
[AdobeSamples]
Adobe SVG demonstrācijas
[AdobeTutorial]
Adobe mācību līdzeklis par SVG
[Bitmaps]
Bitmapu failu formātu specifikācijas
[LZWLegal]
LZW saspiešanas algoritma autortiesības
[SVGshapes]
Ģeometriskas figūras ar SVG
[SVGtests]
Web konsorcija SVG testi
[Zvon]
Vienkārši SVG piemēri
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 17:40
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation