Rastra grafika

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Rastra grafika

Rastra grafika (raster graphics) glabā informāciju par katra attēla pikseļa krāsu. Krāsas numurs (True Color) vienam pikselim aizņem 3 baitus, tādēļ, piemēram neliels 100x100 pikseļu attēls pēc šīs shēmas aizņems ap 30K atmiņas, kas Web aplikācijai ir ļoti daudz. Pirmais ietaupījums būtu pamanīt, ka attēlu veido krāsas no samērā neliela saraksta. Teorētiski datorā vienlaikus var attēlot 224=16777216 dažādas krāsas, bet reālos attēlos krāsu ir krietni mazāk. Cik dažādu krāsu vienlaikus iespējams attēlot, nereti nosaka arī aparatūras ierobežojumi. Tādēļ rastra grafikas pamatformāts "bitmap" (Microsoft vidē šādiem failiem mēdz būt paplašinājums .BMP, tos var veidot piemēram ar programmu Paint), izmanto dažas viltības, lai samazinātu faila izmēru - tas faila sākumā parasti glabā paleti - numurētu sarakstu ar krāsām un tām atbilstošajiem True Color 3 baitu kodiem. Paša attēla pikseļu aprakstā izmanto nevis pilnās RGB koordinātes, bet tikai norāda krāsas numuru no paletes.

Rastra grafikas izmēru var vēl tālāk samazināt, ja izmanto kādu no saspiešanas algoritmiem. GIF attēlu formāts (Graphics Interchange Format) izmanto Lempela-Ziva universālo saspiešanas algoritmu, kuru lietojošās programmas tomēr ir jālicenzē, sk. [LZWLegal] (uz GIF attēlu izmantotājiem un programmu lietotājiem autortiesību ierobežojumi neattiecas). GIF formātam ir divas versijas: 1987.g. un 1989.g. versija. Pēdējai versijai katrs fails sākas ar baitiem GIF89a, ko var apskatīties, atverot failu ar Windows Commander failu skatīšanās programmu - pogu [F3].

JPEG grafikas formāts izmanto cita veida saspiešanas metodi, kura dažos gadījumos var izraisīt daļēju bitmapa informācijas zudumu (t.i. no JPEG dažreiz nevar iegūt precīzi sākotnējo bitmapu), tomēr šādi saspiestam attēlam parasti nav nekādu ar cilvēka redzi uztveramu atšķirību no oriģinālā bitmapa. Saspiešanai izmanto diskrēto kosinusu transformāciju, kas līdzīga diskrētajai Furjē transformācijai, kuru izmanto signālu apstrādē - attēlu reprezentē kā svārstību superpozīciju un atceras tikai koeficientus, nevis atsevišķo pikseļu krāsas. JPEG formāts ir ļoti piemērots digitālu fotouzņēmumu saspiešanai, turpretī GIF ir vietas ziņā ekonomiskāks tad, kad jāsaspiež cilvēka radīti attēli - shēmas, diagrammas, grafiki, utml.

PNG ir GIFam radniecīgs formāts, kuram ir virkne jaunu iespēju (piemēram, daļēji caurspīdīgi krāsu apgabali), turklāt saspiešanas algoritms nav aizsargāts ar autortiesībām. Šo formātu atbalsta Web konsorcijs. Web konsorcija lapā var testēt konkrētajā pārlūkprogrammā attēlotos PNG efektus, sk. [W3PNG].

GIF, JPG un PNG ir svarīgākie Webā sastopamie rastra grafikas formāti. Tipogrāfijā, fotomākslā, utml. ir vēl virkne citu grafikas formātu, no kuriem daži ir sastopami tikai dažās datoru platformās. Pārskatu par šiem formātiem sk. norādē [Bitmaps]. Visi rastra grafikas formāti ir kaut kādā nozīmē ekvivalenti un ar atbilstošām programmām tos var pārveidot citu citā.

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 17:51
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation