SVG elementu pozicionēšana ar CSS

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

SVG elementu pozicionēšana ar CSS

CSS pozicionēšanas īpašības ir top, left, width, height, z-index, kuras visas ir spēkā, ja lietojam absolūtās pozicionēšanas metodi. z-index ļauj vadīt attēla sastāvdaļu pārklāšanās secību, tādējādi pievienojot 2-dimensionālam plaknes attēlam arī ierobežotas telpiskās koordinātes iespējas.

Z-indekss darbībā

"Imagemap"

Rastra grafikas attēls ar tajā definētiem vairākiem apgabaliem vienkāršu ģeometrisku figūru veidā, kas spēj dažādi reaģēt, atšķirībā no tā, kur ieklikšķinājis lietotājs, saucas Imagemap. Tas bija visai izplatīts Web dizaina elements, tomēr popularitāti ir zaudējis, jo attēlam mainoties, jūtīgo apgabalu koordinātes jādefinē no jauna. Kā navigācijas elements tas turklāt ir neērts, jo lēni ielādējas.

<map name="aa">
<area shape="rect" coords="10,10,20,20" />
<area shape="circ" coords="50,50,10" />
<area shape="poly" coords="60,60,60,80,80,60" />
</map>
<img src="bilde.gif" width="100" height="100" usemap="#aa" />

Peles klikšķi uz dažādiem attēla apgabaliem

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 18:14
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation