HTML bloku elementi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

HTML bloku elementi

Svarīgākie bloku elementi ir virsraksti (headings) no h1 līdz h6, rinkkopas (paragraphs) p, kā arī vispārīgākais blokveida elements - div. Atšķirībā, piemēram, no rindkopas, kura var saturēt tikai vienkāršu tekstu un t.s. plūsmas (inline) elementus, div elements bez ierobežojumiem var saturēt citus div elementus, rindkopas, virsrakstus, u.c. blokus. div plaši lieto kopā ar CSS stilu, lai definētu attiecīgā tipa blokiem īpašu izskatu.
  • div - vispārīgs bloks (var saturēt citus blokus)
  • h1, ..., h6 - virsraksti
  • hr - horizontāla atdalītājsvītra
  • p - rindkopa
  • pre - formatizēts teksts: tajā saglabājas dokumenta autora ieviestie rindu pārnesumi, tukšumi, utml. Tālab tas ir piemērots datorprogrammu, dzejas, utml. attēlošanai.
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-19 16:07
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation