HTML galvas elementi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

HTML galvas elementi

 • style - CSS stila definīcijas, kuras attiecas uz šo dokumentu
 • link - Dokumenta attiecības ar citu dokumentu (caur šo elementu var piesaistīt ārēju CSS failu, kā arī definēt "nodaļas un satura rādītāja", "raksta un autortiesību ierobežojuma" utml. attiecības starp Web lapām, kuras ir redzamas speciālajiem rīkiem
 • meta - Metadati
 • script - Klienta puses skripts
 • title - dokumenta virsraksts

HTML metadati

Tipiskākie metadati nodefinē dokumenta bibliogrāfiskos datus (pilnu bibliogrāfisko datu sistēmai ir standarts: Dublin Core). Tā kā ar "meta keywords" deklarētie atslēgvārdi dokumentā nav redzami, daži autori tos lieto maldinoši, lai panāktu savai lapai labāku redzamību. Tā rezultātā daudzi meklēšanas portāli šos atslēgvārdus ignorē.

<meta name="author" 
  content="Andris Bērziņš">
<meta name="keywords" 
  content="html, birka, META">
<meta name="description" 
  content="HTML lekciju bilde">

Tikpat labi var izveidot un aprakstīt arī specifisku metainformācijas sistēmu, piemēram šo, kuru izveidojis IMS Global Learning Consortium.

<meta name="IMS.Creator" content="Robert Godwin-Jones"/>
<meta name="IMS.Date" content="1999-02-02"/>
<meta name="IMS.Interactivity" content="low (reading) to high (quizzes)"/>
<meta name="IMS.Language" content="en-US,de-DE"/>
<meta name="IMS.Location" content=
 "http://www.vcu.edu/for/menu.html,http://www.fln.vcu.edu/menu.html"/>
<meta name="IMS.Objectives" content=
 "Reading comprehension of German literary texts"/>
<meta name="IMS.Prerequisites" content=
 "Basic reading knowledge of German for German language texts"/>
<meta name="IMS.Presentation" content=
 "Text, images, sound, glosary, self-correcting quizzes"/>
<meta name="IMS.Relation.IsBasedOn" content="Max and Moritz by Wilhelm Busch"/>

Ir izplatīts arī meta elementa lietojums pavisam citiem mērķiem - lai simulētu HTTP hederu informāciju, kurus, pēc lapas autora domām, klients būtu pelnījis saņemt. Piemēram:

<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=windows-1251"/>
<meta http-equiv="Refresh" content="5"/>

Pirmā deklarācija šajā piemērā nozīmē to, ka dokumentā tiks lietots windows-1251 kodējums, t.i. "Cyrillic Windows"; otrā deklarācija nozīmē norādi pārlūkprogrammai no jauna pieprasīt lapu no servera pēc 5 sekundēm.

HTML dokumentu relācijas

<link rel="StyleSheet"
  href="../styles/default.css" 
  type="text/css"/>
<link rel="ShortcutIcon" 
  href="../images/icon1.ico">
<link rel="Prev" href="chapter1.html">
<link rel="Next" href="chapter3.html">
<link rel="Start" href="table_of_contents.html">
<link rel="Copyright" href="/legal/copyright.html">

Pirmā relācija pieliek dokumentam ārēju CSS; otrā - piedefinē dokumentam ikonu, kuru dokumenta lietotāji savās grāmatzīmēs jeb favorītos var redzēt zilā "e" burta vietā. Atlikušās relācijas apraksta dokumenta saturiskās attiecības ar citiem dokumentiem - vārdi "Prev", "Next", utml. ir plaši izplatīti, bet nav standartizēti. Ir iespējama arī apgrieztā relācija, t.i. dokuments par sevi pasaka "es esmu 'Copyright' priekš tāda un tāda dokumenta". Šādā gadījumā jāraksta rev="Copyright".

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-19 16:03
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation