HTML frāžu izcēlumi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

HTML frāžu izcēlumi

 • code - datorprogrammas teksta gabals, parasti to attēlo fiksētajā fontā
 • dfn - definējams jēdziens (piemēram, "Par obfuskāciju sauc ...")
 • em - uzsvērts teksts, parasti to attēlo kursīvā
 • strong - stipri uzsvērts teksts, parasti to attēlo treknu
 • sub, sup - apakšējais/augšējais indekss (piemēram, x1 = 2n)
 • var - mainīgs jeb aizvietojams teksts, teiksim, datora lietošanas instrukcijā (piemēram, "javac JavasProgramma")

  HTML izmanto arī vairākus prezentācijas elementus. Kā redzēsim nodaļā "Dokumentu marķēšanas teorija", to lietošana parasti nozīmē sliktu stilu. Tomēr šie 3 elementi sava īsuma un vienkāršuma dēļ ir visai izplatīti:

 • b - trekns teksts (bold)
 • i - kursīva teksts (italics)
 • u - pasvītrots teksts (underlined)

  Viegli redzēt, ka ar elementiem b, i, u dažās pārlūkprogrammās var panākt tos pašus vizuālos efektus, ko ar strong, em, dfn. Ir ieteicams padomāt ne tikai par to, KĀDĀ FONTĀ Jūs vēlaties redzēt kādu teksta gabalu, bet arī par to, KĀPĒC Jūs vēlaties to izcelt. Piemēram, elementu dfn būtu nevietā izmantot tad, ja šajā vietā netiek definēts jauns termins, bet gan vienkārši kādu frāzi gribas pasvītrot. No otras puses, u parasti ir nevēlams, ja tas nesatur nekādu informāciju par to kāpēc šim tekstam jābūt pasvītrotam. (CSS izmantošana kopā ar HTML class atribūtu, kuru var pierakstīt jebkuram HTML elementam, ļauj programmētājam ieviest semantisku informāciju par izceļamo teksta fragmentu, kā arī precīzi norādīt, kā tas attēlojams.)

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-19 16:24
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation