HTML vispārīgā sintakse

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

HTML vispārīgā sintakse

HTML dokuments sastāv no teksta un speciāliem marķēšanas stringiem, kurus sauc par birkām (tag). Katra birka sākas ar simbolu "<" un beidzas ar simbolu ">". Ir divu veidu birkas - atverošās un aizverošās. Aizverošajai birkai tūlīt aiz simbola "<" seko daļsvītra. Atverošo birku kopā ar atbilstošo aizverošo birku un visu, kas atrodas starp šīm birkām (saturu) sauc par HTML elementu. Saturs pats arī var saturēt birkas, utt. Tādējādi, HTML dokumenta struktūra atgādina vienu otrā ievietotas kastītes, kur katrai kastītei atbilst kāds HTML elements.

#pic("HTML_BoxStructure.gif", "200") Attēls: HTML dokumenta hierarhiskā struktūra

Birkām un elementiem ir nosaukumi jeb tipi. Augstākminētajā paraugā redzamo kastīšu vārdi ir HTML, HEAD, BODY, TITLE, H1, UL, LI. Piemēram, HTML elements sākas ar atverošo HTML birku, <HTML> un beidzas ar aizverošo HTML birku, </HTML>. HTML elementam ir īpaša nozīme - tas satur visus pārējos elementus. Pavisam valodā HTML ir ap 90 dažādu elementu tipu, šajā kursā detalizēti aplūkosim ap 20 biežāk izmantotos.

Elementu savstarpējais izvietojums (kurš kuram ir blakus, vai kurš kuram ir iekšpusē) ir noteikts ar sintakses likumiem. Šie likumi dažādām HTML versijām var nedaudz atšķirties. Piemēram, HTML elements HTML 4.01 "Strict" variantā satur vienu HEAD elementu un vienu BODY elementu (tieši šādā secībā), un nedrīkst saturēt nekādus citus elementus. Svarīgākie sintakses likumi tiks minēti, aprakstot dažādos HTML elementus. Sk. arī nodaļu Iezīmēšanas teorija.

HTML elementam var pievienot atribūtus. Piemēram, 

<p align="center">...

 nozīmē to, ka rindkopa, kuru ierobežo abas P birkas, ir iecentrēta. Atribūtus tātad raksta atverošajā birkā aiz tās nosaukuma. 

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-19 15:42
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation