HTML versijas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

HTML versijas

Šobrīd praksē tiek izmantotas divi dažādi HTML varianti - HTML4 un XHTML. HTML 4. versija izveidojās 1997. gadā, nelieli labojumi notika arī 1999.gadā. Šī valoda izveidojās uz SGML bāzes.

Ap 1998. gadu izveidojās metavalodas SGML variants XML. Tas kalpoja par pamatu XHTML izveidošanai, kas ir tas pats HTML, tikai pierakstīts, respektējot XML sintakses ierobežojumus.

HTML 4.01 paraugs

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
           "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Tālas noskaņas zilā vakarā</TITLE>
<META http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=windows-1257">
</HEAD>
<BODY>
<H1 align=center>RAINIS</H1>
<H1>TĀLAS NOSKAŅAS ZILĀ VAKARĀ</H1>
<H2>AIZ APMIGLOTA LOGA</H2>
<UL>
<LI><A HREF="#anr">Agri no rīta</A>
<LI><A HREF="#cus">Cilvēks un sāpes</A>
...
</UL>
...
<H3 ID="anr">AGRI NO RĪTA </H3>

<P>Agri no rīta<BR> Guļ manā priekšā <BR> ... </BODY> </HTML>

Tālas noskaņas (HTML 4.01)

HTML 4.0 ir trīs varianti - "Strict", "Transitional", "Frameset", ko norāda "DOCTYPE" deklarācijā. T.i. transitional.dtd vietā var rakstīt arī strict.dtd un frameset.dtd. Visu trīs variantu paraugi doti [HTML4Versions]. Atšķirības starp šiem variantiem:

  • strict.dtd - minimāls HTML elementu komplekts; ir aizliegti daudzi HTML paņēmieni teksta izdaiļošanai, ja to pašu var panākt ar CSS. Kadri (frames) nav atļauti. Šo ir ieteicams lietot "savietojamībai ar nākotni" (jo aizliegtas ir tieši tās HTML iespējas, kuras nav nepieciešamas un bieži tiek nepareizi izmantotas).
  • transitional.dtd - HTML elementi ar visām veclaicīgajām izdaiļošanas iespējām. Var izmantot, lai strādātu ar mantotu HTML kodu.
  • frameset.dtd - Tas pats, kas "Transitional", toties ir atļauti kadri jeb freimi. Par freimu lietošanas lietderību Web izstrādātāju vidū pastāv asas domstarpības, sk. diskusiju [HTMLFrames].

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-19 15:38
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation