HTML un XHTML salīdzinājums

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

HTML un XHTML salīdzinājums

<?xml version="1.0" encoding="windows-1257"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="lv" lang="lv">
<head>
<title>Tālas noskaņas zilā vakarā</title>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=windows-1257"/>
</head>
<body>
<h1 style="text-align: center">RAINIS</h1>
<h1>TĀLAS NOSKAŅAS ZILĀ VAKARĀ</h1>
<h2>AIZ APMIGLOTA LOGA</h2>

<ul> <li><a href="#anr">Agri no rīta</a></li> <li><a href="#cus">Cilvēks un sāpes</a></li> ... </ul>

<h3 id="anr">AGRI NO RĪTA</h3>

<p>Agri no rīta<br/> Guļ manā priekšā <br/> ... </body> </html>

Uzskaitīsim galvenās atšķirības starp HTML 4.0 un XHTML:

 • XHTML dokuments sākas ar XML versijas deklarāciju "<?xml version='1.0' ...?>", arī DOCTYPE deklarācija izskatās drusku savādāk.
 • HTML birkas nav reģistrjūtīgas, var rakstīt "<HTML>", "<html>", "<Html>" utml. XHTML turpretī ir vienošanās par visu birku un atribūtu rakstīšanu ar mazajiem burtiem.
 • HTML gadījumā var neaizvērt dažas birkas, piemēram, "<li>" (saraksta elements), kā arī drīkst rakstīt tukšu elementu kā vienkāršu atverošo birku, piemēram, "<br>" (rindas pārnesums). XHTML gadījumā visas birkas ir pareizi jāaizver. Ja elements ir tukšs, ir jāraksta vai nu aizverošā birka tūlīt aiz atverošās (piemēram, "<br></br>", vai arī jālieto XML sintakses vienkāršojums un jāraksta daļsvītra birkas beigās (piemēram, "<br/>"), lai norādītu, ka atverošā birka ir vienlaikus arī aizverošā.
 • HTML birkās atribūtu vērtības drīkst nelikt pēdiņās, ja šī vērtība ir strings bez tukšumiem (piemēram, "<p align=center>"). Turpretī XHTML birkās visas atribūtu vērtības jāliek pēdiņās. Nedrīkst izmantot arī HTMLā izplatītos atribūtus bez jebkādas vērtības (piemēram, "<table border>").

Ievērojiet arī, ka iecentrētu virsrakstu panāk nevis ar "<p align="center">...</p>, bet gan lieto atribūtu 'style="text-align:center"', jo strict.dtd dod priekšroku CSS lietošanai.

Elements ar saturu:

<birka atribūts1="vērtība1" 
    atribūts2="vērtība2">
       ... elementa saturs ... 
</birka>

Tukšs elements:

<birka atribūts1="vērtība1" 
    atribūts2="vērtība2"/>
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-19 15:48
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation