GET un POST metodes

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

GET un POST metodes

HTTP protokols paredz divas metodes formu nosūtīšanai - GET un POST. Ar metodi GET izveidojas URL, kuram sākumdaļa sakrīt ar formas "action" vērtību, aiz kuras norādīti formas parametru vārdi un vērtības. Piemēram: 

<http://localhost/testi/servlet/MyServlet?SSS=aaa&RRR=2&TTT=teksts

URL sintaksē ir daudz speciālo simbolu - "/", ":", "?", "&", tukšumi utml. Tādēļ, ja URL failu vārdos vai parametru vērtībās jānodod kāds no šiem speciālajiem simboliem, lieto URL iekodēšanu - specsimbola vietā raksta "%XX", kur XX ir divi heksadecimālie cipari.

Failu augšupielāde no formas

Failu augšupielāde (t.i. klientam dota iespēja caur HTML formu uzkopēt kādu lokālās sistēmas failu uz servera) ir sarežģītāka nekā citu formas lauku apstrāde. 

<form action="..." method="POST" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="f1">
...
</form>

Parametrs "enctype" nozīmē, ka parametri netiek URL kodēti, bet gan nosūtīti citādi.

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 15:11
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation