HTTP atbildes

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

HTTP atbildes

Arī HTTP atbilde sākas ar sākumposmu, kurai bieži seko pats lapas saturs: 

Content-type hederis

Šis hederis norāda, kāda tipa failu Web serveris atgriež klientam. Aiz hedera jānorāda faila tips MIME notācijā (Multipurpose Internet Mail Extensions). Pēc tiem vispirms parādījās vajadzība e-pasta programmās, jo e-pasta sūtītājam un saņēmējam vajadzēja vienoties par to, kāda tipa fails tiek sūtīts kā vēstules pielikums (attachment). Parasti Web serveris šo MIME tipu nosaka pēc klienta pieprasītā URL - apskatās atbilstošā faila paplašinājumu. Piemēram, ja faila paplašinājums Web servera direktorijā ir .HTML, tad attiecīgais MIME tips ir text/html. Apache Web serverim šī MIME noteikšanu vada konfigurācijas fails Apache/conf/mime.types. Citējam šī faila fragmentu, kurā iekļauti visbiežāk sastopamie MIME tipi.
application/msword        doc
application/octet-stream    bin dms lha lzh exe class
application/pdf            pdf
application/rtf            rtf
application/smil            smi smil
application/vnd.ms-excel    xls
application/vnd.ms-powerpoint ppt
application/x-javascript    js
application/x-tar           tar
application/zip            zip
audio/midi                mid midi kar
audio/mpeg                mpga mp2 mp3
audio/x-realaudio           ra
audio/x-wav                wav
image/bmp                   bmp
image/gif                   gif
image/jpeg                jpeg jpg jpe
image/png                   png
model/vrml                wrl vrml
text/css                    css
text/html                   html htm
text/plain                  asc txt
text/xml                    xml
video/mpeg                mpeg mpg mpe

Ja Jūsu Web serveris neatbalsta kādu eksotisku failu tipu (piemēram, tas klientam nesaprotamā veidā nosūta WAP bezvadu ierīcēm domātās WML lappuses), tad visticamāk šo problēmu var novērst, izlabojot šo konfigurācijas failu. Servera puses aplikāciju programmētājiem ir vienmēr pašiem jānorāda MIME tips tam failam, kuru aplikācija ģenerē, jo Web serveris to nekādi nevar noteikt.

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 15:06
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation