HTTP statuskodi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

HTTP statuskodi

KonstanteVērtībaSkaidrojums
SC_OK200 OK: Klienta pieprasījums bija sekmīgs un servera atbilde satur pieprasītos datus (šis statuskods rodas pēc noklusēšanas).
SC_NO_CONTENT204 Satura nav: Klienta pieprasījums apstrādāts sekmīgi, bet nav jauna satura, ko viņam atgriezt. Pārlūkprogrammām šādos gadījumos jāatstāj līdzšinējais dokumenta skats. Var lietot, ja klients to pašu formu izmanto atkārtoti.
SC_MOVED_PERMANENTLY301 Lapa pārcelta uz jaunu adresi: Pieprasītais resurss uz visiem laikiem pārcēlies uz jaunu adresi, kura norādīta HTTP sākumposma "Location" laukā. Pārlūkprogrammām vajadzētu automātiski pārslēgties uz jauno adresi. "Permanently" - pastāvīgi, tas nozīmē, ka turpmākajiem pieprasījumiem ieteicams lietot jauno adresi.
SC_MOVED_TEMPORARILY302 Pagaidu adreses maiņa: Tas pats kas iepriekš, tikai adreses maiņa ir īslaicīga; turpmākiem pieprasījumiem ieteicams izmantot līdzšinējo adresi.
SC_UNAUTHORIZED401 Neautorizēts: Pieprasījumam nav pienācīgas autorizācijas. Uzstāda arī HTTP galvenes/hederus "WWW-Authenticate" un "Authorization".
SC_NOT_FOUND404 Nav atrasts: Pieprasītais resurss netika atrasts
SC_INTERNAL_SERVER_ERROR500 Iekšēja servera kļūda: Negaidīta kļūda paša servera iekšpusē, kas neļāva tam izpildīt pieprasījumu.
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 15:09
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation