Funkcijas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Funkcijas

Funkcijas JavaScriptā deklarē ar atslēgvārdu function. Tās var piesaistīt kaut kādiem notikumiem HTML dokumentā, tās var arī izsaukt cita citu.

<script>
function add(x,y) {
    alert(x+y);
}
</script>
<body onload="add(2,2);">
</body>

Funkcijas piesaistīšana notikumam

Mainīgo redzamība ir globāla visā HTML dokumentā, tomēr, ja funkcijā mainīgo deklarē ar atslēgvārdu "var", vai arī tas ir funkcijas parametrs, tad tas redzams tikai attiecīgajā funkcijā.

Parametru nodošana

Pamattipus JavaScript nodod pēc vērtības, bet objektu tipus - pēc references.

function swap(x,y) {
  temp = x; x = y; y = temp;
  return x;
}
var x = 1; var y = 2; var z = swap(x,y); 
alert(x); alert(y); alert(z);

Parametru nodošana JavaScript funkcijām

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 11:00
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation