JavaScript leksēmas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

JavaScript leksēmas

Ikviena programmēšanas valoda sastāv no vismazākajām struktūrvienībām leksēmām, kuras veido lielākas sintaktiskas struktūras. Dažas leksēmas (piemēram, komentārus) sintaktiskais analizators vienkārši ignorē. 

Komentāri

<!-- HTML komentārs -->
<script>
<!--
 // Vienrindas komentārs
 /* Daudzrindu 
    komentārs */
//--></script>

Rezervētie vārdi

break   for    new   true  with
continue function null   typeof
else   if    return  var
false   in    this   while
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 10:49
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation