JavaScript tipi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

JavaScript tipi

Atšķirībā no C++ un Java, kurām mainīgo tipi ir stingri noteikti jau programmas rakstīšanas laikā, JavaScript ir vāji tipizēta valoda. Piemēram, stringu apstrādā kā stringu, kamēr tas nepiedalās kādā operācijā, kurā vajadzīgi skaitļi. Tad šo stringu nemanāmi konvertē par skaitli. Tāpat arī skaitli var konvertēt par stringu, ja tam liek piedalīties kādā stringu operācijā.

<form name="f">
<table>
<tr><td>X</td><td><input type="text" name="x"></td></tr>
<tr><td>Y</td><td><input type="text" name="y"></td></tr>
<tr><td></td><td><input type="button" value="Saskaitīt1" 
onclick="f.sum.value = f.x.value+f.y.value">
<input type="button" value="Saskaitīt2" 
onclick="f.sum.value = 1f.x.value+1f.y.value"></td></tr>
<tr><td>X+Y</td><td><input type="text" name="sum"></td></tr>
</table>
</form>

Vājā tipizācija

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 10:51
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation