Komandas 'break', 'continue'

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

Komandas 'break', 'continue'

Ar šīm komandām var beigt cikla izpildi vai arī sākt nākamo cikla iterāciju. Ar break var arī aizkļūt līdz switch komandas beigām. Ikvienu programmas struktūru (pat to, kas izveidota ar GOTO utml. komandu palīdzību var attēlot ar blokshēmu. Blokshēmai ir viena ieeja un viena izeja, un 3 veidu bloki, kuri savienojami ar bultiņām: komandu bloks, zarošanās bloks un saplūšanas bloks (pēdējais neko nedara, tikai savieno divas bultiņas vienā).

#pic("Java_Flowchart.gif", "164") Attēls: Blokshēma

Mūžīgais cikls ar "break" vidū ir viena no vienkāršākajām šādām blokshēmām - divi komandu bloki, viena zarošanās un viena saplūšana:

while(true) {
    f();
if (c) break;
g();
}

Iezīmētas komandas

Javā nav goto komandas, bet var izlēkt no cikla vai switch:

rowLoop: for (int r = 0; r < rows; r++) {
  colLoop: for (int c = 0; c < cols; c++) {
    // ...
    break rowLoop;
    // ...
  }
}
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 16:59
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation