Operatoru pārskats

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Operatoru pārskats

Javas izteiksmēs darbības izpildāmas noteiktā secībā. Ja neesat pārliecināti, lietojiet iekavas! Tad, ja iekavu nav, izteiksmes izpildes secību nosaka operatoru precedence un asociativitāte.

Precedence

int a = 1+2*3; // reizināšanu izpilda vispirms, rezultāts ir 7

Asociativitāte

Līdzīgas divdomības rodas arī, ja ir vairāki vienādi operatori (piemēram atņemšana), un jānoskaidro, vai tos izpildīt no kreisās uz labo, vai no labās uz kreiso pusi.

int a = 1-2-3; // šīs izteiksmes vērtība ir -4, nevis 2
int b = c = 3; // toties šajā gadījumā piešķiršanu izpilda vispirms labajā pusē.

Operators ir kreisi asociatīvs, ja to izpilda no kreisās uz labo pusi. Pretējā gadījumā tas ir labi asociatīvs.

Operatoru kopsavilkums

Prec. Asoc. Operators Operandi Operācijas apraksts
15 L . Objekts/klase, loceklis Piekļuve loceklim
15 L [] masīvs, int Piekļuve masīva elementam
15 L (args) Objekts/klase, loceklis Piekļuve loceklim
15 L ++,-- mainīgais pēcpalielinājums, pēcsamazinājums, piem. i++
14 R ++,-- mainīgais pirmspalielinājums, pirmssamazinājums, piem. ++i
14 R +,- skaitlis unārais pluss, mīnuss
14 R ~ int bitveida negācija
14 R ! boolean loģiskā negācija
13 R new klase, argumenti objekta radīšana
13 R (type) tipa vārds, objekts tipa pārveidojums
12 L *,/,% skaitlis, skaitlis reizināšana, dalīšana, atlikums
11 L +,- skaitlis, skaitlis saskaitīšana, atņemšana
11 L + strings, objekts stringu konkatenācija
10 L << int, int bitu nobīde pa kreisi
10 L >> int, int bitu nobīde pa labi ar zīmes papildinājumu
10 L >>> int, int bitu nobīde pa labi ar nulles papildinājumu
9 L <,<= skaitlis, skaitlis mazāks, mazāks vai vienāds
9 L >,>= skaitlis, skaitlis lielāks, lielāks vai vienāds
9 L instanceof reference, tips tipa pārbaude
8 L == reference, reference vienāds
8 L != reference, reference nav vienāds
7 L & int, int bitveida AND
6 L ^ int, int bitveida XOR
5 L | int, int bitveida OR
4 L && int, int loģiskais AND
3 L || int, int loģiskais OR
2 R ?: boolean, izteiksme, izteiksme nosacījuma izvēles operators
1 R = mainīgais, izteiksme piešķiršana
1 R *=,/=,%= mainīgais, izteiksme piešķiršana ar operāciju
1 R +=,-=,<<= mainīgais, izteiksme piešķiršana ar operāciju
1 R >>=,>>>= mainīgais, izteiksme piešķiršana ar operāciju
1 R &=,^=,|= mainīgais, izteiksme piešķiršana ar operāciju
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 16:36
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation