Vienkāršas programmas piemērs

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Vienkāršas programmas piemērs

Javas programmas izpilde arvien sākas main metodē, kuras prototips jāraksta sekojoši:
public static void main(String[] <var>args</var>) { ... }
Vienkāršs piemērs - programma, kura no komandrindas savāc divus argumentus - veselus skaitļus, un izdrukā to summu. Izveidojiet failu Piemers.java (to nedrīkst citādi saukt!), un ierakstiet tajā sekojošu tekstu:
public class Piemers {
    public static void main(String[] args) {
        if (args.length != 2) {
            System.out.println("Lietojums: java Piemers skaitlis1 skaitlis2");
            System.exit(0);
        }
        System.out.println(Integer.parseInt(args[0]) + Integer.parseInt(args[1]));
    }
}
Izskaidrosim atslēgvārdu nozīmi "main" prototipā:

public
funkcija ir publiska, pieejama izsaukšanai no ārpuses (t.sk. no komandrindas); daudzas citas funkcijas ir privātas (private), t.i. tās var izsaukt tikai no attiecīgās klases citām funkcijām (gan privātajām, gan publiskajām). Privātas funkcijas ir objektorientētas programmēšanas un modularizācijas sasniegums - visu, kas ir mūsu klasei specifisks un var mainīties, varam apzīmēt par privātu.
static
funkcija ir statiska, t.i. tā piemīt klasei kopumā, nevis atsevišķiem objektiem šai klasē.
void
funkcijas atgrieztā vērtība ir "nekas", t.i. funkcija "main" neatgriež vērtību. (Šī ir atšķirība, piemēram, no C, kur main funkcija atgrieza veselu skaitli kā atgriešanās kodu. Ja Javas programmai ir jāatgriež kāds kods, var rakstīt, piemēram, System.exit(-2)
String[] args
main saņem argumentu sarakstu no komandrindas kā stringu masīvu. Protams, args vietā var rakstīt jebkādu Javas identifikatoru.

Kā palaist šo piemēru

Atveriet DOS tajā direktorijā, kurā atrodas fails Piemers.java. Komandrindā rakstiet komandu:
javac Piemers.java
Pēc šīs rindas izpildes (kompilācijas), rodas fails Piemers.class, vai arī ir paziņojumi par kompilācijas kļūdām. Ja parādās paziņojums "'javac' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file", vai kas tamlīdzīgs, tad vai nu Java nav uzinstalēta, vai Jūsu PATH mainīgais nav pareizi uzstādīts. Palūdziet palīdzību kādam, kurš šo situāciju māk izlabot. Tālāk rakstiet sekojošu rindiņu:
java Piemers 3 5
Programmai vajadzētu šos skaitļus saskaitīt. Pamēģiniet padarbināt programmu bez komandrindas argumentiem, piemēram, rakstiet vienkārši "java Piemers" un apskatieties attiecīgo paziņojumu. Ievērojiet, ka Javas Virtuālā Mašīna ņem par parametru klases nosaukumu Piemers, nevis faila nosaukumu Piemers.class.

Javas programmas ir platformneatkarīgas, t.i. tāds kompilēts fails kā Piemers.class izpildās visās platformās, kur vien ir kāda Javas Virtuālā Mašīna (JVM) - šīs mašīnas, protams, uz katras platformas ir savādākas.

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 16:31
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation