Darbības ar String objektiem

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Darbības ar String objektiem

Javas stringi ir String klases objekti, tie sastāv no unikoda simboliem. Stringi programmas izpildes gaitā nedrīkst mainīties. (Ja ir vajadzīga reference, kurai piekārtoto stringu var mainīt, jālieto StringBuffer klase.) Stringi bieži piedalās tipu pārveidojumos saistībā ar datu ievadi/izvadi.

Konstruktora lietošanas piemērs:

String s = new String("Sveicin\u0101ta, Java");
Metodes: length(), charAt(), equals(), compareTo(), indexOf(), substring() un konkatenācija "+".
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 17:04
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation