Tipi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Tipi

Javas izteiksmēs var piedalīties gan skaitliskas konstantes, gan mainīgie. Katram mainīgajam jābūt deklarētam ar noteiktu tipu. Tipi ir vienkāršie jeb skalārie un referenču tipi (objekti un masīvi).

Vienkāršie tipi

Uz visām platformām Javas pamattipiem ir precīzi tie paši izmēri un uzvedība (reizēm ieskaitot pat noapaļošanu darbībās ar reālajiem skaitļiem).

Javas pamattipsAprakstsVērtības
booleanBūla mainīgais - 1 bitstrue,false
charUnikoda burts - 16 bitino 0 līdz 216-1
byte1 baita skaitlis ar zīmino -128 līdz 127
short2 baitu skaitlis ar zīmino -215 līdz 215-1
int4 baitu skaitlis ar zīmino -231 līdz 231-1
long8 baitu skaitlis ar zīmino -264 līdz 264-1
float4 baitu reāls skaitlissk. IEEE 754 specifikāciju
double8 baitu reāls skaitlissk. IEEE 754 specifikāciju

Valoda ir stipri tipizēta - katrai izteiksmei jau kompilācijas laikā var pateikt tipu.

Unikoda simboli

Javas programmās gan char mainīgie, gan no tiem veidotie String objekti satur 16-bitu simbolus ar 65536 dažādām vērtībām - tie atspoguļo dažādu pasaules tautu alfabētus un speciālos simbolus. Visus ne-ASCII simbolus ieteicams pierakstīt ar to Unikoda numuriem - "uXXXX", kur XXXX ir četri heksadecimālie cipari.

char ir šādas konstantes:

b  // u0008: atkāpšanās jeb backspace 
t  // u0009: tabulācija jeb horizontal tab
n  // u000a: rindpadeve jeb linefeed
f  // u000c: formpadeve jeb form feed
r  // u000d: 'rakstatgrieze' jeb carriage return 
"  // u0022: pēdiņa
'  // u0027: apostrofs
  // u005c: apgrieztā daļsvītra
000 ... 377 // baits oktālajā pierakstā
u0000 ... uffff // unikoda simbols heksadecimālajā pierakstā
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 16:45
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation