1.moduļa ievads

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

1.moduļa ievads

Web aplikācijās datu izvade parasti ir dokuments HTML vai līdzīgā iezīmēšanas jeb marķēšanas valodā; arī lietotāja saskarne ir integrēta šādā dokumentā. Šis modulis sniedz pārskatu par dokumentu marķēšanas valodu iespējām kā arī ieskatu šo valodu lietošanā, lai izveidotie dokumenti izskatītos glīti un tos būtu viegli apstrādāt ar dažādām programmām. Nodaļas beigās ilustrēsim dažas vienkāršas XML tehnoloģiju iespējas 'pareizi marķētu' dokumentu pārveidojumos. </div>

Prasmes

  1. Atpazīt pareizi izveidotu HTML, zināt svarīgāko elementu un atribūtu nozīmi. Prast lietot dažādas kodu tabulas un unikodu, izmantot pārkodēšanas programmas, ievietot dokumentos speciālos simbolus.
  2. Pārzināt CSS2 deklarāciju principus un prioritāšu likumus. Saprast selektoru sintaksi. Zināt svarīgākos atribūtus un to iespējamās īpašības.
  3. Zināt HTML/CSS valodu līdzekļus vēlamā izskata tabulu un formu veidošanai. 
  4. Zināt HTML elementu pozicionēšanas veidus, prast izvietot tos vēlamajā veidā. Pārzināt vektorgrafikas valodas SVG konstrukcijas vienkāršu figūru zīmēšanā.
  5. Pamatvilcienos saprast dokumentu marķēšanas galvenos paņēmienus, procedurālās un deskriptīvās marķēšanas atšķirības. Saprast XML validācijas procesu, nozīmi, prast to veikt. Orientēties vienkāršos DTD gramatiku piemēros, pamanīt dokumentu novirzes no DTD. Prast lietot gatavas XSLT transformācijas.
  6. Zināt regulāru izteiksmju sintaksi. Prast izveidot un lietot regulāras izteiksmes un specializētus rīkus HTML attīrīšanā.
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-19 16:52
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation