4. Modulis: Servera puses programmēšana

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

4. Modulis: Servera puses programmēšana

Šajā modulī iepazīsimies ar vienu no izplatītākajiem servera puses programmēšanas līdzekļiem - Javas servletiem. 

Mērķi

  1. Zināt valodas Java tipus un pamatkonstrukcijas, izņēmumus, references un atmiņas mehānismu, datu struktūras, ievades/izvades klases, JDBC. 
  2. Prast konfigurēt Web serveri Javas servletiem, lietot servletus HTML ģenerēšanai, formu apstrādei, datubāzu aplikācijās. Klienta sesijas uzturēšanas paņēmieni HTTP gadījumā.
  3. Lietot servera puses XSL transformācijas, pielāgojot servletus dažāda veida klientu saskarnēm. Attēlu un PDF ģenerēšana, darbības ar failiem, e-pastu.
  4. Pārzināt vienkāršākos Web drošības risinājumus - CHAP protokolu, kriptogrāfiju un digitālos sertifikātus.
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 19:26
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation