3 marķēšanas līmeņi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

3 marķēšanas līmeņi

Elektroniskos dokumentos parasti lieto pārsvarā vienu no zemāk minētiem iezīmēšanas paņēmieniem. Situācija, protams, nav tik vienkārša, kā minēts rakstā [Wendell]. Tomēr, lai pēc iespējas efektīvi izmantotu HTML, ir svarīgi zināt atšķirību starp visiem 3 prezentācijas veidiem. Labs HTML izceļas ar to, ka tajā minimāli izmanto prezentācijas (un procedurālo) iezīmēšanu, bet maksimāli daudz - deskriptīvo. Tomēr jāatzīst, ka HTML, stingri ņemot ir arī prezentācijas valoda, tāpēc īsti tīru deskriptīvo marķēšanu var sasniegt tikai ar XML.

Prezentācijas iezīmējums

Lai padarītu lielu materiāla apjomu vieglāk uztveramu, autori to papildus strukturē, pievienojot sarakstus, tabulas, numurējot rindkopas, nosaucot nodaļas un apakšnodaļas, piešķirot lappušu numurus. Teksta formatēšanas programmas automatizē atsevišķus iezīmējuma jautājumus, piemēram, rindkopu atkāpes, lappušu numerāciju, utml. Daudzos citos gadījumos, piemēram, teksta centrēšanā, tā lietotājam jāveic ar roku.

Procedurāls iezīmējums

Procedurāla iezīmēšana (piemēram Postscript, PDF) dod instrukcijas zīmēšanas aģentam (piemēram drukas iekārtai), kā attēlot tekstu. Tajā ir galvenokārt formatēšanas, prezentācijas komandas, kuras apraksta kurā vietā, ar kādu fontu attēlot katru teksta gabalu. Šāda iezīmēšana ir "efektīva", jo to var tūlīt izpildīt, rezultāts ir viens un tas pats visās sistēmās, kurās to saprot. Tai ir arī nepilnības: bieži piesaistīta vienai apstrādes sistēmai, Dokumentam paredz tikai vienu pielietojumu, neatspoguļo dokumenta sastāvdaļu nozīmi.

Deskriptīvs iezīmējums

Deskriptīva iezīmēšana attēlo dokumenta loģiskās sastāvdaļas, liek saprast, kas ir katrs teksta gabals. Nenorāda kādas procedūras jālieto, lai tekstu formatētu, to dara procesi nākamajā apstrādes līmenī. Šāda iezīmēšana mēdz būt lasāma gan cilvēkiem, gan mašīnām. Neorientējas uz atsevišķu dokumenta attēlošanas veidu, bieži mēdz būt neproprietāra (t.i. balstīties uz publisku specifikāciju, kura nepieder nevienai firmai) un platformneatkarīga.

Bibliogrāfija

[Wendell]
Beyond the 'descriptive vs. procedural' distinction
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 16:03
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation