Marķēšanā lietotās struktūras

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

Marķēšanā lietotās struktūras

Iezīmēšana ar pieturzīmēm

Senās Ķīnas rakstu pieminekļi reizēm satur tikai pašas rakstuzīmes bez iezīmējuma (tātad - neiezīmēts teksts). Tomēr visās mūsdienu valodās izmanto pieturzīmju sistēmu. Šāda veida tekstā mērķtiecīgi lieto atstarpes starp vārdiem, pieturzīmes, lielos un mazos burtus, dažreiz arī rindu pārnesumus, lai tekstu sadalītu vārdos, frāzēs, teikumos, rindkopās, t.i. lai piešķirtu tekstam struktūru.

Pieturzīmju iezīmējums ir ne vien rakstības sistēmas sastāvdaļa (tas ir subjektīvs un ļoti atkarīgs no valodas stila), bet arī to ietekmē dažādas mūsdienu teksta drukāšanas konvencijas. Dažreiz jāatšķir atverošās un aizverošās pēdiņas, citreiz tām lietots tas pats simbols '"'. Dažreiz (piemēram, teksta salikšanas programmā LaTeX kā arī MS Word) atšķir 3 dažādus drukas simbolus '-' (hyphen jeb defise), '--' (en dash jeb skaitļu/pulksteņlaiku intervāla zīme), '-' (em dash jeb domuzīme). Iezīmējums reizēm ir divdomīgs, piemēram, punktu lieto gan teikuma beigu, gan saīsinājumu apzīmēšanai, kas mulsina teksta formatēšanas programmas.

Iezīmēšana ar hipertekstu

Par hipertekstu sauc informācijas nelineāru pārlūkošanas sistēmu, kas lietotājam ar īpaši izveidotu asociatīvu saišu (hipersaišu) palīdzību ļauj izgūt (retrieve) informāciju no savstarpēji saistītiem dokumentiem vai viena dokumenta daļām neatkarīgi no to fiziskā izvietojuma.

HTML ir iebūvēts atbalsts tikai vienkāršākajam hipersaišu veidam - tās ir divpusīgas, asimetriskas saites. Divpusīga saite saista divus resursus; asimetriska tā ir tādēļ, ka tai ir aktīvā puse un pasīvā puse. Klikšķinot uz aktīvās puses aizejam uz pasīvo pusi. Gan aktīvā, gan pasīvā puse nav vis patvaļīgi HTML gabali, bet diezgan specifiski - aktīvā puse ir speciāls plūsmas elements, kurā var ierakstīt saites nosaukumu, bet pasīvā puse ir neredzama grāmatzīme. XML piedāvātie standarti XLink un XPointer paredz atbalstu arī daudzpusīgām hipersaitēm ar sarežģītāku uzvedību. XML ietvaros var saistīt arī jebkāda veida elementus (piemēram, attēlus, rindkopas, tabulas, tabulu rindas, utml.) ar hipersaitēm. Hipertekstu turklāt bija iespējams attēlot arī pirms parādījās elektroniskas pārlūkprogrammas. Piemēram, 19.gs. beigās Viļņā iespieda Talmuda izdevumu, kur tekstu gabalu izvietojums katrā lappusē raksturo gan pašas hipersaites esamību, gan arī viena teksta attiecību pret citu tekstu (kurš teksts ir kuram komentārs).

#pic("Markup_Talmud.gif", "200") Attēls: Talmuda lappuse

Iezīmēšana ar referencēm

Dažiem bieži lietotiem speciālsimboliem vai lielākām struktūrām, kuras jāiekļauj dokumentos, var būt izstrādāti saīsināti apzīmējumi. Piemēram, var vienoties, ka "&LU;" apzīmēs "Latvijas Universitāte", bet "Ü" apzīmēs "Ü".

Iezīmēšana metalīmenī

Iezīmēšanas paņēmieni var būt pat tādi, ka katra konkrētā iezīmēšanas līdzekļa nozīme ir nevis stingri definēta dotajā sistēmā, bet gan ir attiecināta uz kādu iezīmējumu shēmas lietošanu.

Bibliogrāfija

[Talmud]
Talmuda marķējums
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 15:58
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation