TCP un UDP porti

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

TCP un UDP porti

Katrs saimnieks, kuru raksturo DNS vārds var vienlaikus darbināt vairākus tīkla servisus. Tie kaut kādā veidā ir sadalījuši portus (šeit domājam loģiskus portus, kuru numuri ir no 0 līdz 65535, nevis "fiziskus portus", caur kuriem mūsu datora sistēmblokam var piespraust dažādas iekārtas). Portus Internetā lieto divi protokoli - TCP un UDP (ņemot vērā to, ka TCP un UDP paketes var savstarpēji atšķirt, katrs no šiem protokoliem var izmantot vienus un tos pašus portu numurus - TCP un UDP savstarpēji nekonfliktē arī tad, ja klausās uz tā paša porta.) Priekšstatu par portu lietojumu savā datorā var iegūt ar komandu netstat

C:\>netstat -a -n

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1048           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1056           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1057           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:3306           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:8080           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.0.0.176:139         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.0.0.176:1286        10.0.0.4:445           TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:1047         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:1047         127.0.0.1:1056         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1056         127.0.0.1:1047         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:6802         0.0.0.0:0              LISTENING
  UDP    0.0.0.0:135            *:*
  UDP    0.0.0.0:445            *:*
  UDP    0.0.0.0:1026           *:*
  UDP    0.0.0.0:1043           *:*
  UDP    0.0.0.0:1050           *:*
  UDP    10.0.0.176:137         *:*
  UDP    10.0.0.176:138         *:*
  UDP    10.0.0.176:500         *:*
  UDP    127.0.0.1:1086         *:*
  UDP    127.0.0.1:1255         *:*
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 13:45
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation