Jaunais mācību plāns

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

Jaunais mācību plāns

Nodaļas

Katru dienu ir paredzams aplūkot vairākas savstarpēji saistītas nodaļas. Darba rezultātā tiek izveidota neliela Web lietotne, kura ietver galvenos informācijas apstrādes aspektus. 

Datu struktūras un algoritmi

 1. Matemātikas jēdzieni - kopas, funkcijas, virknes
  1a. Pazīt matemātikā (aritmētikā, algebrā, ģeometrijā) lietotās kopas.
  1a. Lietot dažādus funkciju uzdošanas paņēmienus (t.sk. uzdotas ar tabulu, ar grafiku, ar izteiksmi, ar aprēķina algoritmu).
  1a. Aprakstīt funkcijas definīcijas kopu un vērtību kopu, zināt šīs kopas dažādām funkcijām.
  1a. Definēt galīgas un bezgalīgas virknes, t.sk. aritmētiskas un ģeometriskas progresijas, Fibonači virkni, iteratīvu definētu tuvinājumu virkni, utml. Virknes kvadrātsaknes aprēķināšanai. 
 2. Datu struktūras - saraksti, koki, vārdnīcas (heštabulas)
 3. HTML marķējums, hiperteksta dokumenta attēlojums ar kokveida struktūru.
 4. Versionēšanas rīks Subversion (varbūt kaut kāda distributētā versiju pārvaldība?)
 5. Teksta atveidošanas īpatnības (unikods, kodējumu tabulas) un teksta apstrādes algoritmi.
  1a. Izskaidrot algoritmu latviešu valodas teksta tulkošanai pupiņvalodā un tās variantos.

Python ievads

 1. Python vides uzstādīšana, valodas ievads
 2. Python datu tipi
 3. Python moduļi, klases un metodes
 4. Datu struktūru invarianti
 5. Saturpārvaldības rīks MoinMoin wiki
 6. Python izteiksmes, Būla loģika
 7. Python zarošanās un cikli

Vienkāršas Web lietotnes

 1. HTTP protokols, Web serveri un Web klienti
 2. HTML formas un parametru apstrāde
 3. Google lietotņu dzinējs
 4. Sakārtojuma attiecība matemātikā. Filtrēšana un kārtošana, alfabētiska kārtošana
 5. Izmaiņu pārvaldība (issue tracking systems)
 6. Regulāras izteiksmes
 7. Datu savākšana no Interneta, apstrāde ar scenāriju un izvade
 8. HTML un PDF reportu ģenerēšana

Datubāzu lietotnes

 1. Objektorientācija un programmēšana
 2. UML klašu diagrammas
 3. Priekšmetapgabals un tā apraksts ar klašu diagrammu
 4. MySQL datubāzu pārvaldības sistēma
 5. Django ietvars un modeļu apstrāde tajā
 6. Python integrācija ar datubāzi un datu modeļu attēlojums datubāzē

Lietotņu integrācija un ieviešana

 1. Datu eksports un imports XML formātā
 2. Virtuālas vides izveidošana ar VMWare/Linux un servisu uzstādīšana
 3. Regresiju testēšana, Selenium
 4. RSS barotnes
 5. Lietotāju atgriezeniskā saite un Google Analytics
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2009-08-10 15:06
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation