Nodarbību vadītājiem

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

Nodarbību vadītājiem

Daži ieteikumi kursa materiālu tālākai attīstīšanai

 1. Katram vajag savu kompaktdisku - visam jānotiek aši. Jābūt izdrukai ar instalāciju instrukcijām pareizā secībā. Instrukcijā ik pēc brīža var būt ikoniņa, kas lūdz veikt kādu testu, atrādīt skolotājam, utml. 
 2. Instalācijām jānotiek pēc iespējas ātri - standartvidi vislabāk uzlikt 1-2 paņēmienos. (Turpmākajās nodarbībās var stāstīt par to, kā šo vidi pieregulēt.)
 3. Vēlams pašam savs Web serviss, kurš pārbauda HTML validāciju. 
 4. HTML jāraksta saskaņā ar XHTML 1.0 Strict noteikumiem; visi paraugi un špikeris uz to jāorientē.
 5. 1. dienas galvenais mērķis - iemācīt strukturēti rakstīt HTMLu. (Var papildus ilustrēt, liekot šos HTMLus nosūtīt - pievienot kopīgai CMS direktorijai un skatoties tos kopskatā.)
 6. Jāakcentē pareiza direktoriju koka izveidošana. 
 7. Jāizmanto visas EditPlus vai cita HTML rediģēšanas rīka priekšrocības (tabulu veidošanas poga un Ctrl+b - skatīšanās). 
 8. Kursa dalībnieki pēc iespējas jāatslogo no nevajadzīgu operāciju veikšanas - atzipošanas, utml. Tās visas novirza grupas uzmanību no pamatmērķa.
 9. Vēlams - pašiem sekot tam, ko mēs sludinām - publicēt lekciju materiālus validētā XHTMLā, aptaujas anketas aizpildīt Webā, utml. Rūpēties arī par noformējumu, bet darīt to vienkārši un neuzkrītoši. 
 10. Jāsaprot, ko darīt teksta redaktora vai IDE vidē, ko no komandrindas, utml. Jāraugās, lai uz visiem datoriem būtu pieejami standartrīki (tie, kuri pieraduši strādāt ar kaut ko citu, lai strādā, bet citi - lai lieto kursa rīku komplektu, kuru katras nodarbības sākumā atjaunojam). 
 11. Cilvēkiem trūkst priekšzināšanu par datora konfigurēšanu (PATH mainīgo, servisiem, procesiem, utml.), par DOS, par SQL un datubāzēm. Tas jāiemāca vispirms.
 12. Jāveido modulāri izvēles kursi, kurus piedāvā informātikas skolotājiem un citiem interesentiem atsevišķi (nesaistīti ar jebko citu).
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-19 17:59
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation