Par informātikas mācīšanu vispār

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

Par informātikas mācīšanu vispār

Vairākos apakšpunktos minētas mūsdienu informātikas mācīšanas vadlīnijas un tas, kā tās atspoguļotas piedāvātajā kursā. 

  • Vajadzība pēc vispārīgas datorizglītības. Pašreizējie skolēni un studenti izmanto informācijas tehnologjijas vairāk nekā sabiedrība kopumā [ch01-1]. Sagaidāms arī, ka viņu profesionālajā dzīvē informācijas un zināšanu apstrādei būs svarīga loma. Datorizglītība vajadzīga, lai veicinātu izpratni par tehnologjiju iespējām un stiprinātu personības iezīmes, kas ļautu ar tām darboties mērķtiecīgi.
  • Lietišķās informātikas tradīcija. Fizikas, latviešu valodas vai gjeogrāfijas speciālists sava priekšmeta vidusskolas programmās atradīs savai nozarei raksturīgus uzdevumus. Turpretī lietišķā informātika, iepazīstinot skolēnus ar praktiski vajadzīgiem risinājumiem, tomēr savā saturā būtiski atšķiras no informātikas zinātnē un industrijā raksturīgām lietām. 
  • Nav krasas atšķirības starp informātikas amatieri un profesionāli. Praktiskajā dzīvē ir ne mazums cilvēku, kuriem vajadzīgas daudzveidīgas iemaņas darbā ar informāciju, bet viņiem nav jābūt profesionāliem programmētājiem. Šādas profesijas ir - dizaineri, maketētāji, inženieri, sociologi un šo amatu skaits kļūst arvien plašāks. Informātikas zināšanas ir nepieciešamas vidusskolās nevis tādēļ, ka ļoti daudziem būtu jākļūst par profesionāliem programmētājiem, bet gan zināšanu apstrādes uzdevumu dēļ, kas prasa prasmes izmantot un integrēt atvērtā pirmkoda programmatūru.
  • Kādas zināšanas ir nepieciešamas? ECDL programma ar lielo uzsvaru uz biroja programmatūru ir noderīga it īpaši cilvēkiem, kuru profesijas saturs ir komunikācija. Ikvienā jomā tomēr ir vajadzīgas arī īpašas prasmes darboties ar nozarei specifiskiem datoru risinājumiem. Vai tas nozīmētu, ka arī informātikas saturs ir jāpielāgo arodievirzei - ka vajadzīgas atsevišķas mācību programmas "informātika ekonomistiem", "informātika medicīnas darbiniekiem", "informātika būvniekiem"? Šādai pieejai būtu savas priekšrocības, bet to mūsu situācijā ir grūti praktiski realizēt - cik ilgi būtu jāgaida, kamēr Latvijā tiks izdotas atbilstoši specializētas mācību grāmatas ar aktuālu saturu? 

Ir toties zināšanas, kuras pārsniedz biroja programmatūras iespējas un neprasa ekspertīzi programmēšanā. 

  • Kopsaucējs ir informācijas apstrāde priekš "knowledge workers". Vienu un to pašu lietu var izdarīt ļoti daudzos veidos (TODO: piemērs); svarīgi prast to izdarīt optimāli. 
  • Bieži jāprot kombinēt gatavus rīkus, kuru uzvedību nosaka dažāda līmeņa loģiskas likumsakarības.
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-02 21:38
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation