Komanda 'ALTER TABLE'

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

Komanda 'ALTER TABLE'

ALTER TABLE nodrošina esošo tabulu modificēšanu, t.i. pielikt, izmest laukus un ideksus, kā arī pamainīt visādus parametrus laukiem un indeksiem, kaut vai lauku nosaukumus. Var arī mainīt pašas tabulas nosaukumu, piemēram:
ALTER TABLE cilveks RENAME persona;
Vai, teiksim, nomainīt kādu lauku garumus (MODIFY maina parametrus nemainot nosaukumu, bet CHANGE maina lauka nosaukumu un reizē parametrus):
ALTER TABLE persona MODIFY vards CHAR(50) NOT NULL,
    CHANGE uzvards uzv CHAR(50) NOT NULL;
Lai varētu izmantot komandu ALTER TABLE, jums jābūt select, insert, delete, update, create, drop tiesībām. Parastie lietotāji izmanto ārkārtīgi reti, to parasti dara datubāzu administratori. Šīs strukturālās izmaiņas var izraisīt datubāzes nobrukšanu, datu pazušanu vai sabojāšanos. Šādas izmaiņas, pirms tās tiek veiktas, ļoti rūpīgi analizē un apzina visas iespējamās problēmas.

Modernajām datubāzēm ir papildiespēja (feature) - trigeri. Tās ir SQL valodā rakstītas procedūras, kuras glabājas uz SQL servera, un ko piesaista kaut kādiem notikumiem. Piemēram pie datu noglabāšanas, reģistrēt izmaiņas, kā arī tā datumu, laiku un lietotāju kas to veicis. Trigerus apšmaukt nevar, tāpēc tie ir ļoti labs mehānisms. Bet pietiks jums izmainīt kādu reģistrācijas lauka nosaukumu vai tipu, un trigeris nespēs normāli bez modifikācijām strādāt radot neprognozējamus sarežģījumus. Tāpēc ar datubāzes struktūrām spēlējas tikai viens cilvēks - datubāzes administators. Izstrādātāji datubāzes struktūru drīkst mainīt tikai saskaņojot ar šo cilvēku.

ALTER TABLE citas iespējas un parametrus sk. MySQL komanda ALTER TABLE.

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-04 16:06
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation